Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trang web T&L CREA được quản lý bởi công ty T&L CREA (sau đây “T&L CREA”) trụ sở tại số 25 rue Egène Jumin, quận 19 PARIS. Khi bạn truy cập T&L CREA,  dữ liệu cá nhân của bạn được hoàn toàn bảo mật. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web T&L CREA, bạn phải đồng ý với các điều khoản quy định trong chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với một số điều khoản trong Chính sách bảo mật, xin vui lòng không sử dụng trang web T&L CREA.

Việc thu thập dữ liệu cá nhân

Để trở thành thành viên của T&L CREA, bạn phải đăng ký trên trang web và cung cấp dữ liệu cá nhân mà có thể chúng tôi có thể lưu giữ các thông tin mua hàng của bạn. Một số dữ liệu cá nhân có thể được thu thập tự động khi máy tính của bạn khi bạn truy cập các trang web (ví dụ dữ liệu liên quan số lần bạn truy cập vào web, địa chỉ IP, thông tin về máy tính, kết nối dữ liệu và phiên bản của trình duyệt của bạn). Khi bạn đăng ký trên trang web T&L CREA, chúng tôi thu thập và lưu trữ địa chỉ email của bạn, họ, tên, giới tính, mật khẩu. Khi bạn mua một sản phẩm trên trang web T&L CREA, bạn phải cung cấp thêm các thông tin như địa chỉ thanh toán, giao hàng và thông tin thanh toán. Ngoài tra, chúng tôi còn có những thông tin cá nhân bổ sung trực tiếp từ bạn hoặc thông qua các phương tiện khác (ví dụ, khi bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi, khi bạn trả lời một cuộc khảo sát hoặc thông qua thông tin phản hồi từ các đối tác hậu cần của chúng tôi). Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn đối với các dữ liệu này.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, cho các mục đích sau:

  • Thực hiện các đơn đặt hàng của bạn, để cung cấp cho các bạn các dịch vụ và thông tin yêu cầu (ví dụ, dịch vụ sau bán hàng), để cung cấp các sản phẩm đặt hàng và để xử lý thanh toán.
  • Cung cấp cho bạn thông tin về đơn đặt hàng hoặc để cho bạn biết những chương trình khuyến mãi nếu có của T&L CREA.
  • Cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ  của chúng tôi. Để cho phép giải quyết các tranh chấp, giải quyết khiếu nại và các vấn đề hành chính xác
  • Để chống gian lận thương mại điện tử.

Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi truyền dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi sử dụng để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn (dịch vụ máy tính, các đối tác dịch vụ hậu cần) và các nhà cung cấp mà cung cấp các sản phẩm đặt hàng trực tiếp. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được yêu cầu phải tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu.  Trong trường hợp chúng tôi sẽ xem xét việc sáp nhập hoặc mua lại các công ty, chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty này tôn trong chính sách bảo mật.

Cơ quan công quyền

Chúng tôi có thể trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan và các cơ quan có quyền hợp pháp theo điều tra về các hoạt động bất hợp pháp,  nếu có yêu cầu hợp pháp của các cơ quan này.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web T&L CREA chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web này. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chất thời sự, chính xác, đầy đủ và chất lượng của thông tin này. T&L CREA không chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các trang web liên kết. Chúng tôi mời các bạn đọc chính sách bảo mật của mỗi trang web nếu bạn có thắc mắc về việc thu thập và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông tin chung

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ. Những thay đổi này sẽ được thông báo cho người sử dụng và sẽ được công bố trên trang web T&L CREA. Đối với câu hỏi về chính sách bảo mật hoặc về các dữ liệu cá nhân của bạn trên website T&L CREA, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi.

Giỏ hàng

  • Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng